alyatusnd

Naujienos

Alytaus rajono neįgaliųjų draugijos konferencija

Alytaus rajono neįgaliųjų draugija 2024 m. kovo 29 d. 13 val. šaukia konferenciją.

Nariai informuoti apie susirinkimą per Alytaus rajono asmenų su negalia draugijos internetinį puslapį.

Susirinkimas vyks Alytaus rajono VVG patalpose adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Įstatų keitimas
2. Tarybos narių dalyvavimo posėdžiuose apžvalga
3. Metinės finansinės ataskaitos tvirtinimas
4. Nustatyti tarybos narių skaičių ir personalinę sudėtį
5. Kiti einamieji klausimai

DAUGIAU SLAUGOS PASLAUGŲ

Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad nuo rugsėjo bus teikiama daugiau slaugos paslaugų namuose.
Numatyta:
📌 Turintiems didelius slaugos poreikius didinti paslaugų skaičių nuo 2 iki 3 paslaugų per parą, o bendrą paslaugų skaičių nuo 260 didinti iki 365 per metus.
📌 Nuo 2024 m. liepos 1 d. į slaugos paslaugas namuose teikiančias komandas įtraukti ergoterapeutus.
📌 Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose galės sulaukti ir pacientai po aktyvaus gydymo chirurgijos paslaugų (iki šiol gaudavo tik po dienos chirurgijos paslaugų).
📌 Ambulatorinių slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos galės teikti pagalbą globos įstaigose.
📌 Paslaugas teikti švietimo įstaigose bei darbovietėje asmenims, turintiems nustatytus slaugos poreikius.

alyatusnd

Susisiekite su mumis !